Verzuimboete bij niet of te laat aangifte doen

Bij het niet doen van aangifte (dit is verzuim) of het te laat doen van aangifte (dit is ook verzuim) voor de inkomstenbelasting, de schenkbelasting of de erfbelasting legt de inspecteur een verzuimboete op van € 226. Bij een tweede of een volgend verzuim bedraagt de verzuimboete € 984. Wordt niet of niet tijdig aangifte gedaan voor de vennootschapsbelasting, dan bedraagt de verzuimboete € 2460.

Lees verder: Verzuimboete bij niet of te laat aangifte doen