Is een studieschuld aftrekbaar?

In Nederland hebben veel mensen een studieschuld. Tijdens het studeren wordt een schuld aangegaan om rond te kunnen komen. Al jarenlang groeit het aantal mensen met een schuld en de hoogte van de gemiddelde schuld. En deze schuld moet wel worden afbetaald. Maar is deze schuld aftrekbaar in box 3? Kan de studieschuld in mindering worden gebracht op je bezittingen zodat je minder belasting hoeft te betalen? Lees meer

Hoe voorkom je belastingheffing over spaargeld?

In Nederland moet over spaargeld belasting worden betaald. Het gaat om een inkomstenbelasting in box 3. Iedereen die spaargeld heeft (en boven de belastingvrije drempel uitkomt) moet belasting betalen. De geheven belasting komt overeen met 1,2% van het spaarvermogen. Er wordt namelijk 30% belasting geheven over een fictief rendement van 4%. Stel je hebt 1 miljoen euro spaargeld boven de heffingsvrije drempel, dan moet je dus € 12.000 belasting betalen. En dat elk jaar. Dat is een behoorlijk bedrag. Dit, terwijl de spaarrente tegenwoordig lager is dan het fictieve rendement. Met geluk is de spaarrente tegenwoordig 2%, maar zeker geen 4%. De belasting over spaargeld kan op een aantal manieren worden ontweken. Lees meer

Hoe werkt het boxensysteem van Nederland?

Wanneer er Nederlands inkomen wordt genoten, moet er in principe inkomstenbelasing worden betaald. Het inkomstenbelastingstelsel is in Nederland onderverdeeld in drie categorieën, ook wel boxen genoemd. Elke box vertegenwoordigt een andere belastbare bron van inkomen en heeft bovendien een eigen belastingtarief. De te betalen inkomstenbelasting is een som van de te betalen belasting zoals berekend door de drie boxen tezamen. Maar wat wordt er in welke box belast? Lees meer

Hoeveel belasting betaal ik over mijn spaargeld?

In Nederland kent men de vermogensrendementsheffing. Dit wordt geheven over het voordeel uit sparen en beleggen. Deze belasting is uitgewerkt in box 3 van de inkomstenbelasting en wordt geheven over de totale waarde van de bezittingen waarover niet al op een andere manier inkomstenbelasting wordt geheven. Zo valt de eigen woning hier niet onder maar een eventuele tweede woning wel, alsmede het spaargeld. De bezittingen mogen worden verminderd met de schulden, het resterende bedrag is grondslag voor de belastingheffing. Lees meer