Erfrecht: wie kan erven bij overlijden?

Het erfrecht is ingewikkelder dan het lijkt. De bepalingen die betrekking hebben op de nalatenschap van een overledene is geregeld de artikelen 4:9 tot en met 4:12 Burgerlijk Wetboek. In deze vier artikelen wordt de gang van zaken duidelijk beschreven. De persoon die overlijdt noemt men de erflater.