Is een lichaam transparant of niet-transparant?

Onder het wettelijke kader bestaan fiscaal transparant en niet-transparante lichamen. Het kwalificatiemodel van het besluit (besluit van 11 december 2009, nr. CPP2009/519M, BNB 2010/58) beoordeelt of sprake is van een transparant lichaam of van een niet transparant lichaam. Dit onderscheid is van belang omdat bij een transparant lichaam worden de achterliggende belanghebbenden betrokken in de inkomstenbelasting, het lichaam wordt dan niet zelf belast in de vennootschapsbelasting. Een niet-transparant lichaam wordt juist wel betrokken in de vennootschapsbelasting.

Lees verder: Is een lichaam transparant of niet-transparant?