Wanneer is sprake van een vaste inrichting?

Het begrip vaste inrichting is een veel gebruikt begrip in belastingverdragen. Dit begrip wordt soms in het belastingverdrag verder uitgewerkt. Deze definitie is altijd bindend. In veel verdragen en wetten is het begrip echter niet voldoende duidelijk. Daardoor is er door de jaren heen veel jurisprudentie over het begrip van ‘vaste inrichting’ tot stand gekomen. Door deze jurisprudentie is in veel gevallen duidelijk of er sprake is van een vaste inrichting. Dit is van belang voor de vraag of er belasting moet worden betaald, of dat er een voorkoming door een lidstaat moet worden verleend. In dit artikel wordt de definitie van een vaste inrichting nader bestudeerd.

Lees verder: Wanneer is sprake van een vaste inrichting?