Wat gebeurt er als je te laat aangifte inkomstenbelasting doet?

De aangifte inkomstenbelasting moet op tijd bij de Belastingdienst binnen zijn. Of u de aangifte nu zelf doet of via een intermediair doet, de aangifte moet altijd voor een bepaalde datum zijn ingediend. Maar wat gebeurt er eigenlijk wanneer de aangifte inkomstenbelasting niet voor de uiterste termijn is ingediend?

Wanneer de aangifte niet is ingediend op de uiterste datum, stuurt de Belastingdienst een brief met daarin een herinnering voor het doen van de aangifte. Vaak krijgt u nog een aantal weken de tijd om de aangifte in te dienen.

Indien u ook de termijn in deze herinneringsbrief overschrijdt, dan volgt een aanmaning. In de aanmaningsbrief wordt een uiterste datum genoemd waarvoor de aangifte moet zijn ingediend.

Wordt de aangifte niet ingediend voor de uiterste termijn die wordt genoemd in de aanmaningsbrief, dan gaat de Belastingdienst actie ondernemen. Te lang wachten met aangifte doen leidt vervolgens tot een ambtshalve aanslag en een boete. Bij een ambtshalve aanslag maakt de Belastingdienst een schatting van het bedrag aan belasting dat u moet betalen. Deze schatting ligt vaak stukken hoger dan de werkelijkheid. Ook volgt een verzuimboete.