Met welke kosten moet rekening worden gehouden bij de aanschaf van een auto voor privégebruik?

In 2014 veranderd er veel op het gebied van de kosten voor personenauto’s. De grootste verandering is het beperken van de vrijstelling van wegenbelasting voor zuinige auto’s. Alleen zeer zuinige auto’s zullen in 2014 nog een vrijstelling genieten. Maar wat zijn de verdere kosten voor een personenauto voor privégebruik?

Motorrijtuigenbelasting
De motorrijtuigenbelasting, ofwel wegenbelasting, veranderd per 1 januari 2014. Met name de vrijstelling van zuinige auto’s veranderd. Waren personenauto’s met een dieselmoter en een CO2-uitstoot tot 95 gram per kilometer en personenauto’s met een andere moto met een uitstoot tot 110 gram per kilometer nog vrijgesteld van wegenbelasting in 2013, in 2014 zijn alleen personenauto’s met een CO2-uitstoot tot 50 gram per kilometer nog vrijgesteld. Personenauto’s met een uitstoot van meer dan 50 gram CO2 per kilometer betalen wegenbelasting.

De tarieven van de wegenbelasting worden vanaf 1 januari 2014 tevens verhoogd. De hoogte van de wegenbelasting is afhankelijk van verschillende factoren. Het gewicht van de auto en de soort brandstof zijn belangrijke factoren. Hoe zwaarder de auto, hoe hoger de wegenbelasting. Hoe schadelijker de brandstof voor het milieu, hoe hoger de wegenbelasting.

De provincie is tevens van belang. Provincies zijn namelijk bevoegd om het bedrag van wegenbelasting te verhogen.

Accijnzen op brandstof
Accijnzen zijn een belangrijke inkomstenbron van de Nederlandse staat. Over elke liter benzine, diesel of LPG worden accijnzen geheven. In 2013 bedroegen de accijnzen op een liter benzine € 0,75, op een liter diesel € 0,45 en op een liter LPG € 0,18.

BPM
Bij de aanschaf van een auto moet tevens belasting worden betaald, de belasting op personenauto’s en motorfietsen. Het bedrag is afhankelijk van de auto die wordt gekocht, daarbij is de CO2-uitstoot doorslaggevend. Grofweg zijn er vier verschillende schijven. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen diesel en benzine. Dit is een eenmalige kostenpost bij de aanschaf van een auto.

Overige kosten
Kosten die ieder privé autobezit met zich brengt zijn onder meer de kosten voor verzekering en eventueel van de wegenwacht. Ieder in Nederland is verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Minimaal wordt dan de schade die wordt aangebracht vergoed. Er kan voor worden gekozen om eventuele eigen schade niet te verzekeren. Ook zijn er natuurlijk eventuele onderhoudskosten, zoals kosten voor APK-keuring.

Twijfelt u over de aanschaf van een auto voor de onderneming? Hoe steekt dit fiscaal zo voordelig mogelijk in elkaar? Vraag fiscaal advies bij een professional.