Wanneer heeft u recht op zorgtoeslag?

In Nederland is iedereen verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van deze zorgverzekering. Om zorgtoeslag te ontvangen moet aan een aantal vereisten worden voldaan. Welke vereisten zijn dit? Bij welk inkomen heeft u recht op zorgtoeslag?

Minimale leeftijd van 18 jaar
U heeft pas recht op zorgtoeslag wanneer u de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt. Personen die nog geen 18 jaar zijn hebben nooit recht op zorgtoeslag.

Nederlandse nationaliteit
Alleen personen die de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning hebben, kunnen recht hebben op zorgtoeslag.

Nederlandse zorgverzekering
Deze voorwaarde lijkt logisch. Om aanspraak te kunnen maken op de zorgtoeslag dient u ook werkelijk een zorgverzekering te hebben afgesloten bij een Nederlandse verzekeraar.

Uw inkomen mag niet te hoog zijn
De inkomensgrenzen voor het recht op toeslagen veranderen vaak, bijna jaarlijks. Voor het jaar 2012 geldt dat u recht heeft op zorgtoeslag wanneer uw jaarinkomen lager is dan € 35.059,- indien u alleen woont. Wanneer u een toeslagpartner heeft, heeft u een recht op zorgtoeslag wanneer uw gezamenlijke jaarinkomen lager is dan € 51.691,-.

Voor het jaar 2013 zijn deze bedragen respectievelijk € 30.939,- voor een alleenstaande en € 42.438,- voor partners.

Vermogenstoets
In 2013 is daar een vermogenstoets bijgekomen. Alleenstaanden met een vermogen boven de € 101.139,- hebben geen recht op zorgtoeslag. Voor partners ligt deze grens iets hoger, namelijk op € 122.278,-.

De hoogte van de zorgtoeslag
Hoeveel zorgtoeslag u ontvangt is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Het maximale bedrag wat u in 2012 per maand aan zorgtoeslag kunt ontvangen is € 69,-.

In het jaar 2013 bedraagt de zorgtoeslag voor een alleenstaande maximaal € 88,- per maand. Voor partners is de maximale huurtoeslag € 171,- per maand.

Heeft u recht op zorgtoeslag of een andere toeslag? Laat uw situatie beoordelen en uw toeslagen aanvragen door Taksgemak.