Aftrek kosten voor start onderneming

Veel ondernemers maken voor de start van hun onderneming al kosten ten gunste van hun onderneming. Bijvoorbeeld kosten van marktverkenning of ingewonnen adviezen voor het starten van een onderneming. Maar onder welke voorwaarden zijn deze kosten die worden gemaakt in de aanloopfase aftrekbaar?

Kosten die uit zakelijk oogpunt voor de onderneming zijn gemaakt, zijn aftrekbaar. Ook indien deze kosten zijn gemaakt voor de daadwerkelijke start van de onderneming. Daarvoor gelden dezelfde regels als voor normale kostenaftrek. Dat wil zeggen dat er een onderscheid is tussen kosten die direct in aftrek kunnen worden gebracht op de winst en kosten die moeten worden gespreid over meerdere jaren.

Over het algemeen vallen de kosten die zijn gemaakt in de aanloopfase onder de kosten die direct mogen worden afgetrokken van de winst.

Overweeg om uw aangifte te laten doen door Taksgemak. Zij kunnen tevens uw aftrekposten beoordelen.