Buitenlandse boetes niet aftrekbaar

Voor ondernemers die graag gas op de plank geven was het tot 2015 mogelijk om dit op een belastingtechnisch zeer vriendelijke manier te doen. Zij konden simpelweg buiten Nederland het gaspedaal indrukken. De buitenlandse verkeersboete die zij daarna thuis kregen gestuurd was aftrekbaar van de belasting. Dit is niet meer mogelijk.

Hoe werkt de hypotheekrenteaftrek?

In de Wet Inkomstenbelasting 2001 is een aftrekpost opgenomen voor huiseigenaren die hun huis hebben gefinancierd door middel van een hypothecaire lening. De rente die over deze schuld moet worden betaald mag worden afgetrokken van het inkomen in box 1. Zodoende is het belastbare bedrag lager waardoor minder inkomstenbelasting hoeft te worden afgedragen.

Welke voorwaarden gelden voor aftrek levensonderhoud kinderen?

De ouder die geen recht heeft op kinderbijslag kan een beroep doen op de aftrek levensonderhoud kinderen. Uitgaven voor het levensonderhoud van kinderen verlagen zo de belastbare grondslag waardoor minder inkomstenbelasting verschuldigd is. Er zijn echter voorwaarden aan de toepassing van deze aftrek verbonden.