Buitenlandse boetes niet aftrekbaar

Voor ondernemers die graag gas op de plank geven was het tot 2015 mogelijk om dit op een belastingtechnisch zeer vriendelijke manier te doen. Zij konden simpelweg buiten Nederland het gaspedaal indrukken. De buitenlandse verkeersboete die zij daarna thuis kregen gestuurd was aftrekbaar van de belasting. Dit is niet meer mogelijk.

Lees verder: Buitenlandse boetes niet aftrekbaar

Aftrek kosten voor start onderneming

Veel ondernemers maken voor de start van hun onderneming al kosten ten gunste van hun onderneming. Bijvoorbeeld kosten van marktverkenning of ingewonnen adviezen voor het starten van een onderneming. Maar onder welke voorwaarden zijn deze kosten die worden gemaakt in de aanloopfase aftrekbaar?

Lees verder: Aftrek kosten voor start onderneming

Hoe werkt de hypotheekrenteaftrek?

In de Wet Inkomstenbelasting 2001 is een aftrekpost opgenomen voor huiseigenaren die hun huis hebben gefinancierd door middel van een hypothecaire lening. De rente die over deze schuld moet worden betaald mag worden afgetrokken van het inkomen in box 1. Zodoende is het belastbare bedrag lager waardoor minder inkomstenbelasting hoeft te worden afgedragen.

Lees verder: Hoe werkt de hypotheekrenteaftrek?

Welke voorwaarden gelden voor aftrek levensonderhoud kinderen?

De ouder die geen recht heeft op kinderbijslag kan een beroep doen op de aftrek levensonderhoud kinderen. Uitgaven voor het levensonderhoud van kinderen verlagen zo de belastbare grondslag waardoor minder inkomstenbelasting verschuldigd is. Er zijn echter voorwaarden aan de toepassing van deze aftrek verbonden.

Lees verder: Welke voorwaarden gelden voor aftrek levensonderhoud kinderen?