Wat is het verschil tussen fiscale partners en toeslagpartners?

Wie toeslagpartners is, is niet automatisch fiscale partners. Het is van belang om hier een onderscheid in te maken. Zo kunt u bijvoorbeeld geen fiscaal partners zijn, maar wel toeslagpartners. De vraag of u fiscaal partners bent is van belang voor het toereken van het inkomen bij de aangifte inkomstenbelasting. Fiscaal partners kunnen bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek toebedelen aan de meest verdienende partner en zo een flink belastingvoordeel krijgen. De vraag of u toeslagpartners bent is van belang bij de beoordeling van uw recht op toeslagen.

U bent fiscaal partners in 2014 als u aan één van de volgende voorwaarden voldoet:
1. U hebt samen een notarieel samenlevingscontract afgesloten.
2. U hebt samen een kind.
3. 1 van u heeft een kind van de ander erkend.
4. U bent bij een pensioenfonds aangemeld als pensioenpartners.
5. U bent samen eigenaar van een eigen woning.
6. U bent beiden meerderjarig en op uw adres staat ook een minderjarig kind van 1 van u beiden ingeschreven (samengesteld gezin).
7. U was het jaar ervoor al fiscale partners.

U bent toeslagpartners in 2014 als u aan één van de volgende voorwaarden voldoet:
1. U hebt een samenlevingscontract afgesloten bij de notaris.
2. U hebt samen een kind en bent op hetzelfde adres ingeschreven.
3. U of uw partner heeft een kind van de ander erkend.
4. U bent partner voor een pensioenregeling.
5. U hebt samen een koopwoning.
6. U of 1 van uw medebewoners heeft een inwonend kind jonger dan 18 jaar.
7. U bent elkaars fiscale partner voor de inkomstenbelasting.
8. U was in 2013 al elkaars toeslagpartner.

Het gaat bij zowel fiscaal partnerschap als het zijn van toeslagpartners niet om cumulatieve voorwaarden. Indien aan één van bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, bent u toeslagpartner, dan wel fiscaal partner.

Voor de huurtoeslag maakt het niet uit of u toeslagpartners bent of fiscale partners. Indien er sprake is van een medebewoner wordt bij de beoordeling van het recht op huurtoeslag het inkomen van alle medebewoners meegenomen. Wilt u zeker weten dat u uw belastingaangifte goed doet? Laat deze dan doen door Taksgemak.