Kinderbijslag in 2015?

De kinderbijslag hoeft in de meeste gevallen niet te worden aangevraagd. Dit gaat automatisch. Maar wat verandert er op het gebied van de kinderbijslag in 2015? Hoe hoog is de kinderbijslag in 2015? En wanneer wordt deze overgemaakt op uw bankrekening?

Hoeveel kinderbijslag?
In 2015 verandert de kinderbijslag niet. De kinderbijslag is dus even hoog als in 2014. Hoe ouder het kind, hoe hoger de kinderbijslag. Vanaf juli 2012 gelden de volgende bedragen per kwartaal:

Kind 1 t/m 5 jaar: € 191,65
Kind 6 t/m 11 jaar: € 232,71
Kind 12 t/m 17 jaar: € 273,78

Indien u twee kinderen heeft in de leeftijd van 6 t/m 11 jaar, ontvangt u dus per kwartaal een bedrag van 2 maal € 232,71 op uw rekening, dus € 465,42.

In enkele gevallen, bijvoorbeeld bij een gehandicapt kind, ontvangt u een hogere kinderbijslag.

Wanneer wordt de kinderbijslag overgemaakt?
De Sociale Verzekeringsbank maakt de kinderbijslag over naar de verschillende banken op de volgende data:

Vierde kwartaal: 2 januari.
Eerste kwartaal: 1 april.
Tweede kwartaal: 1 juli.
Derde kwartaal: 1 oktober.

Wanneer het geld daadwerkelijk op uw rekening staat verschilt per bank. De banken maken het geld nog dezelfde dag over nadat zij deze hebben ontvangen. Wanneer er sprake is van een weekend, kan het voorkomen dat het geld wat later op de rekening komt.