Wanneer kinderbijslag na geboorte kind? Wanneer verhoging kinderbijslag?

Voor kinderen in de leeftijd tot 18 jaar, kunt u recht hebben op kinderbijslag. Maar hoe snel na de geboorte mag u de eerste kinderbijslag verwachten? En wat als uw kind 6, respectievelijk 12 jaar wordt, wanneer krijgt u dan het hogere bedrag aan kinderbijslag? De betaaldata van de kinderbijslag zijn bekend.

Lees verder: Wanneer kinderbijslag na geboorte kind? Wanneer verhoging kinderbijslag?

Kinderbijslag in 2015?

De kinderbijslag hoeft in de meeste gevallen niet te worden aangevraagd. Dit gaat automatisch. Maar wat verandert er op het gebied van de kinderbijslag in 2015? Hoe hoog is de kinderbijslag in 2015? En wanneer wordt deze overgemaakt op uw bankrekening?

Lees verder: Kinderbijslag in 2015?

Welke voorwaarden gelden voor aftrek levensonderhoud kinderen?

De ouder die geen recht heeft op kinderbijslag kan een beroep doen op de aftrek levensonderhoud kinderen. Uitgaven voor het levensonderhoud van kinderen verlagen zo de belastbare grondslag waardoor minder inkomstenbelasting verschuldigd is. Er zijn echter voorwaarden aan de toepassing van deze aftrek verbonden.

Lees verder: Welke voorwaarden gelden voor aftrek levensonderhoud kinderen?

Alles over de kinderbijslag

Kinderbijslag is een tegemoetkoming voor ouders ter ondersteuning van de verzorging en opvoeding van kinderen. Het is een niet-inkomensafhankelijke bijdrage van de overheid, gebaseerd op de Algemene Kinderbijslagwet (AKW). Elke ouder die in Nederland woont, of in dienstbetrekking is en dus onderworpen aan Nederlandse loonbelasting, heeft recht op kinderbijslag.

Lees verder: Alles over de kinderbijslag