Wanneer kinderbijslag na geboorte kind? Wanneer verhoging kinderbijslag?

Voor kinderen in de leeftijd tot 18 jaar, kunt u recht hebben op kinderbijslag. Maar hoe snel na de geboorte mag u de eerste kinderbijslag verwachten? En wat als uw kind 6, respectievelijk 12 jaar wordt, wanneer krijgt u dan het hogere bedrag aan kinderbijslag? De betaaldata van de kinderbijslag zijn bekend.

Of er een recht is op kinderbijslag, en hoe hoog deze kinderbijslag is, is afhankelijk van de eerste dag van het kwartaal.

De kwartalen:
1. januari-februari-maart
2. april-mei-juni
3. juli-augustus-september
4. oktober-november-december

Geboorte kind
Stel dat u binnen een kwartaal een kind krijgt, dan ontvangt u voor dit kind pas kinderbijslag in het daaropvolgende kwartaal. Stel dat uw kind op 1 januari wordt geboren, dan ontvangt u dus pas omstreeks 1 juli de kinderbijslag. Is uw kind op 31 maart geboren, ook dan ontvangt u omstreeks 1 juli kinderbijslag.

Verhoging kinderbijslag
Zodra u kind de leeftijd van 6 of 12 jaren heeft bereikt, wordt de kinderbijslag verhoogd. Ook hierbij geldt dat de verhoging ingaat in het kwartaal nadat de kind de leeftijd van de verhoging van de kinderbijslag heeft bereikt.

In de meeste gevallen ontvangt u automatisch kinderbijslag. Deze wordt ook automatisch verhoogd. Indien u vragen heeft of hulp nodig met zaken omtrent toeslagen, dan kunt u contact opnemen met Taksgemak.