Wat zijn de voorwaarden voor een fiscale eenheid?

Een fiscale eenheid is een belangrijk begrip in de vennootschapsbelasting. De voorwaarden zijn te vinden in artikel 15 van de Wet op de Vennootschapsbelasting. De gevolgen van een fiscale eenheid zijn dat een groep vennootschappen wordt gezien als één met betrekking tot de belastingplicht. De resultaten van de dochtermaatschappijen worden toegerekend aan de moedermaatschappij. Maar wat zijn de voorwaarden voor het aangaan van een fiscale eenheid?

Lees verder: Wat zijn de voorwaarden voor een fiscale eenheid?