Wat is het kindgebonden budget?

Sinds 2009 is de Wet op het kindgebonden budget van kracht. Deze wet voorziet in een inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor ouders. De doelstelling van de wet is om gezinnen met meer kinderen tegemoet te komen in de kosten. De toeslag wordt verstrekt naast de kinderbijslag en dient als bijdrage in de kosten van kinderen jonger dan 18 jaar. Lees verder “Wat is het kindgebonden budget?”

Schuiven naar boven