Wat is de oudedagsreserve?

Ondernemers kunnen er voor kiezen om een percentage van de winst te reserveren als oudedagsreserve. Over dit deel van de winst hoeft dan geen belasting te worden betaald. Bij een latere uitkering, bijvoorbeeld na het pensioen of na omzetting in een lijfrente-uitkering, dan wordt er wel belasting geheven.

Lees verder: Wat is de oudedagsreserve?