Gevolgen te weinig winst op zelfstandigenaftrek

Het bedrag aan zelfstandigenaftrek dat in een jaar in aanmerking wordt genomen, kan niet meer bedragen dan de winst in dat jaar (voor starters geldt overigens een uitzondering). Voor het geval door deze regel de zelfstandigenaftrek in een jaar niet volledig kan worden gerealiseerd, is in de wet een tegemoetkoming opgenomen.

Lees verder: Gevolgen te weinig winst op zelfstandigenaftrek

Wat is de oudedagsreserve?

Ondernemers kunnen er voor kiezen om een percentage van de winst te reserveren als oudedagsreserve. Over dit deel van de winst hoeft dan geen belasting te worden betaald. Bij een latere uitkering, bijvoorbeeld na het pensioen of na omzetting in een lijfrente-uitkering, dan wordt er wel belasting geheven.

Lees verder: Wat is de oudedagsreserve?