Wat zegt de return on equity over een bedrijf?

‘Return on equity’ is een Engelse term die van groot belang is bij de beoordeling van een bedrijf. De term geeft de verhouding aan tussen de winst van een bedrijf en het vermogen waarmee deze winst is behaald. Hoe hoger de return on equity, hoe hoger de winstgevendheid van het bedrijf. In Nederland noemt men dit de rentabiliteit van het eigen vermogen.

Lees verder: Wat zegt de return on equity over een bedrijf?