Wat is het verband tussen balans en resultatenrekening?

De balans geeft de waarde van de activa en passiva van een onderneming op een bepaald moment weer. De resultatenrekening is een overzicht van de opbrengsten en kosten van een onderneming gedurende een bepaalde periode. Maar wat is het verband tussen deze twee onderdelen van de jaarrekening?

Lees verder: Wat is het verband tussen balans en resultatenrekening?

Wat is een resultatenrekening?

De resultatenrekening is onderdeel van de jaarrekening. Het is een overzicht van de opbrengsten en kosten van een onderneming gedurende een bepaalde periode. Andere benamingen zijn winst- en verliesrekening, exploitatierekening of staat van baten en lasten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de categorische en de functionele resultatenrekening.

Lees verder: Wat is een resultatenrekening?