Waaruit bestaat een jaarrapport?

Een jaarrapport wordt vaak een jaarverslag genoemd. Het jaarverslag is in werkelijkheid echter een onderdeel van het jaarrapport. Een jaarrapport wordt jaarlijks door een onderneming uitgebracht. Hierin vind je onder meer informatie met betrekking tot het beleid van het voorgaande jaar en verantwoording van het bestuur. Een jaarrapport bestaat uit drie onderdelen.

Lees verder: Waaruit bestaat een jaarrapport?

Wat is het verband tussen balans en resultatenrekening?

De balans geeft de waarde van de activa en passiva van een onderneming op een bepaald moment weer. De resultatenrekening is een overzicht van de opbrengsten en kosten van een onderneming gedurende een bepaalde periode. Maar wat is het verband tussen deze twee onderdelen van de jaarrekening?

Lees verder: Wat is het verband tussen balans en resultatenrekening?

Wat is een resultatenrekening?

De resultatenrekening is onderdeel van de jaarrekening. Het is een overzicht van de opbrengsten en kosten van een onderneming gedurende een bepaalde periode. Andere benamingen zijn winst- en verliesrekening, exploitatierekening of staat van baten en lasten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de categorische en de functionele resultatenrekening.

Lees verder: Wat is een resultatenrekening?

Basis van een balans

Ondernemingen zijn vaak verplicht om een balans te maken. Bij grotere ondernemingen is de balans een onderdeel van de jaarrekening. Ook kleinere ondernemingen moeten bij het invullen van de aangifte Inkomstenbelasting vaak een balans opmaken. Maar wat is een balans nu eigenlijk? Wat moet er op de balans staan? Balansen worden vaak gemaakt door een accountant, toch kan het handig zijn om te snappen wat er op een balans staat. Bijvoorbeeld bij de aankoop van aandelen in een bedrijf.

Lees verder: Basis van een balans