Wat is het verschil tussen belastingvrijstelling en belastingverrekening?

Nederland maakt gebruik van verschillende soorten voorkomingstechnieken wanneer het gaat om het voorkomen van dubbele belasting. Bij actief inkomen (zoals salaris) verleent Nederland in de meeste gevallen een vrijstelling. Bij passief inkomen (zoals dividend, interest en royalty’s) verleent Nederland slechts een verrekening. Dit doordat deze inkomsten in de meeste gevallen slechts met een bronheffing worden belast. Daarnaast kan er ook nog gekozen worden voor kostenaftrek. Maar was is het verschil eigenlijk tussen deze verschillende technieken? Verder lezen “Wat is het verschil tussen belastingvrijstelling en belastingverrekening?”

Wat zijn derivaten?

In de beleggingswereld kom je geregeld het woord ‘derivaten’ tegen. Helaas is de betekenis van derivaten en vooral de kennis over derivaten bij veel beleggers ontoereikend. Derivaten worden veel gebruikt om de risico’s te beperken. Verkeerd gebruik kan er echter toe leiden dat er juist een groot verlies ontstaat. Dit komt doordat het gebruik van derivaten vaak hand in hand gaat met het gebruik van een hefboom. Verder lezen “Wat zijn derivaten?”

Verzuimboete bij niet of te laat aangifte doen

Bij het niet doen van aangifte (dit is verzuim) of het te laat doen van aangifte (dit is ook verzuim) voor de inkomstenbelasting, de schenkbelasting of de erfbelasting legt de inspecteur een verzuimboete op van € 226. Bij een tweede of een volgend verzuim bedraagt de verzuimboete € 984. Wordt niet of niet tijdig aangifte gedaan voor de vennootschapsbelasting, dan bedraagt de verzuimboete € 2460. Verder lezen “Verzuimboete bij niet of te laat aangifte doen”

Wat is WOZ-waarde en waarvoor is deze van belang?

De WOZ-waarde is de waarde van een onroerende zaak op een bepaald peilmoment. De waarde wordt vastgesteld door de gemeente waarin de onroerende zaak is gelegen. De WOZ-waarde is de grondslag voor belastingheffing. Het is dus voordelig voor een onroerend goed bezitter om de WOZ-waarde zo laag mogelijk vast te stellen. Jaarlijks stuurt de gemeente een beschikking met de vastgestelde WOZ-waarde naar alle onroerend goed bezitters. Verder lezen “Wat is WOZ-waarde en waarvoor is deze van belang?”

Moet ik rente betalen aan de belastingdienst?

Het loont om op tijd uw schuld aan de belastingdienst te voldoen. De belastingdienst kan namelijk drie soorten rente heffen, invorderingsrente, heffingsrente en wettelijke rente. In sommige gevallen ontvangt u juist rente van de belastingdienst. Het betalen van rente is natuurlijk zonde en kan het beste zoveel mogelijk worden voorkomen. Lees in dit artikel in welke situatie u rente moet betalen aan de fiscus zodat u dit kunt voorkomen. Verder lezen “Moet ik rente betalen aan de belastingdienst?”

Hoe maak ik een goede indruk op een sollicitatiegesprek?

Zeker in tijden van hoge werkloosheid is het belangrijk om goed voor de dag te komen bij een solliciatiegesprek. Er zijn steeds minder banen en daardoor neemt de concurrentie toe. Tegenwoordig is het lang niet meer alleen je opleiding die ervoor zorgt dat je wel of niet wordt aangenomen. Juist het algehele voorkomen wordt steeds belangrijker. Hoe zorg je ervoor dat jij op je best over komt op je toekomstige werkgever en wordt aangenomen? Verder lezen “Hoe maak ik een goede indruk op een sollicitatiegesprek?”

Hoe tref ik een betalingsregeling met de belastingdienst?

Een betalingsregeling met de belastingdienst klinkt simpel, en dat is het ook. In de meeste gevallen wordt een verzoek tot een betalingsregeling geaccepteerd. De fiscus moet iedereen een gelijke behandeling geven. Dat betekent onder meer dat wanneer zij een betalingsregeling met iemand overeenkomen met het oog op bepaalde omstandigheden, een ander persoon met diezelfde persoonlijke omstandigheden ook recht heeft op zo’n zelfde betalingsregeling. Verder lezen “Hoe tref ik een betalingsregeling met de belastingdienst?”

Schuiven naar boven