Hoe werkt dat precies met het fictief loon?

Het fictief loon is een wettelijk begrip. De werknemer die arbeid verricht ten behoeve van een lichaam waarin de werknemer een aanmerkelijk belang heeft, krijgt te maken met het fictief loon. Het fictief loon is in 2014 vast gesteld op € 44.000 per jaar en te vinden in artikel 12a van de Wet op de loonbelasting 1964. Maar waarom is deze regeling eigenlijk ingevoerd?

Lees verder: Hoe werkt dat precies met het fictief loon?

Maak gebruik van verlaging belastingtarief voor DGA’s in 2014!

Het zal eigenaren van een BV niet zijn ontgaan. In 2014 is het mogelijk om dividenden uit te keren tegen een lager belastingtarief dan gebruikelijk. In 2007 werd deze maatregel ook al eens toegepast. Het gaat echter niet om een verlaagde dividendbelasting, maar om een verlaging van het inkomstenbelastingtarief in box 2. Hier valt het inkomen uit aanmerkelijk belang onder, waar weer de dividenduitkering onder valt.

Lees verder: Maak gebruik van verlaging belastingtarief voor DGA’s in 2014!