Welke heffingskortingen zijn er voor ouders?

De inkomensafhankelijke combinatiekorting, alleenstaandeouderkorting en ouderschapsverlofkorting zijn heffingskortingen. Zij mogen worden afgetrokken van het bedrag aan verschuldigde inkomstenbelasting. Het zijn drie financiële tegemoetkoming voor ouders.

Lees verder: Welke heffingskortingen zijn er voor ouders?