Welke heffingskortingen zijn er voor ouders?

De inkomensafhankelijke combinatiekorting, alleenstaandeouderkorting en ouderschapsverlofkorting zijn heffingskortingen. Zij mogen worden afgetrokken van het bedrag aan verschuldigde inkomstenbelasting. Het zijn drie financiële tegemoetkoming voor ouders.

Wat is de inkomensafhankelijke combinatiekorting?
Ouders hebben recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting indien zij inkomsten uit tegenwoordige arbeid genieten. De korting is een vastgesteld bedrag, afhankelijk van de hoogte van het inkomen en van de vraag of de ouder de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. De minstverdienende partner en de alleenstaande hebben recht op deze korting indien zij een kind verzorgen dat jonger is dan 12 jaar. Het doel van deze regeling is om werken aantrekkelijker te maken en zo de arbeidsparticipatie te verhogen. In 2010 hebben Nederlandse huishoudens voor € 1.433 miljoen gebruik gemaakt van de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Alleenstaandeouderkorting
De alleenstaandeouderkorting is bedoeld voor alleenstaande werkende ouders. De heffingskorting bedraagt € 947, vermeerderd met de aanvullende alleenstaandeouderkorting van 4,3 procent van het arbeidsinkomen. De maximum aanvullende alleenstaandeouderkorting is € 1319. Ook de alleenstaandeouderkorting is bedoeld om de arbeidsparticipatie te verhogen. In 2010 hebben Nederlandse huishoudens voor € 546 miljoen gebruik gemaakt van de alleenstaandeouderkorting.

Ouderschapsverlofkorting
De ouderschapsverlofkorting is voor de overheid met € 84 miljoen de kleinste tegemoetkoming voor ouders. Iedere ouder die ouderschapsverlof heeft opgenomen en daardoor een lager loon heeft dan het voorgaande jaar heeft recht op deze korting. De ouderschapsverlofkorting bedraagt 50 procent van het wettelijk minimumloon per werkdag.

Zeker weten dat u van alle belastingvoordelen gebruik maakt? Neem dan contact op met Taksgemak, dan weet u zeker dat u alle belastingvoordelen krijgt waar u recht op heeft.