Voor wie is de kinderopvangtoeslag?

Afhankelijk van het inkomen, het aantal kinderen, de prijs van de kinderopvang en het aantal kinderopvanguren kunnen ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag. Het is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang met betrekking tot kinderen die nog niet naar het basisonderwijs gaan voor ouders die een opleiding volgen of werken. De tegemoetkoming is gebaseerd op de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko).

Lees verder: Voor wie is de kinderopvangtoeslag?

Welke voorwaarden gelden voor aftrek levensonderhoud kinderen?

De ouder die geen recht heeft op kinderbijslag kan een beroep doen op de aftrek levensonderhoud kinderen. Uitgaven voor het levensonderhoud van kinderen verlagen zo de belastbare grondslag waardoor minder inkomstenbelasting verschuldigd is. Er zijn echter voorwaarden aan de toepassing van deze aftrek verbonden.

Lees verder: Welke voorwaarden gelden voor aftrek levensonderhoud kinderen?

Welke heffingskortingen zijn er voor ouders?

De inkomensafhankelijke combinatiekorting, alleenstaandeouderkorting en ouderschapsverlofkorting zijn heffingskortingen. Zij mogen worden afgetrokken van het bedrag aan verschuldigde inkomstenbelasting. Het zijn drie financiële tegemoetkoming voor ouders.

Lees verder: Welke heffingskortingen zijn er voor ouders?

Alles over de kinderbijslag

Kinderbijslag is een tegemoetkoming voor ouders ter ondersteuning van de verzorging en opvoeding van kinderen. Het is een niet-inkomensafhankelijke bijdrage van de overheid, gebaseerd op de Algemene Kinderbijslagwet (AKW). Elke ouder die in Nederland woont, of in dienstbetrekking is en dus onderworpen aan Nederlandse loonbelasting, heeft recht op kinderbijslag.

Lees verder: Alles over de kinderbijslag