Kindafhankelijke regelingen voor bepaalde doelgroepen

Er bestaan drie kindafhankelijke regelingen die bij veel mensen onbekend zijn. Het gaat om de aanvulling op sociaal minimum voor alleenstaande ouders, een tegemoetkoming in onderwijs- en schoolkosten en een tegemoetkoming die is bedoeld voor ouders met een thuiswonend gehandicapt kind. Dat deze regelingen over het algemeen redelijk onbekend zijn komt mede doordat er slechts kleine groepen zijn die aanspraak kunnen maken op deze regelingen. Het is niet, zoals de kinderbijslag, een tegemoetkoming voor alle ouders. Lees verder “Kindafhankelijke regelingen voor bepaalde doelgroepen”

Voor wie is de kinderopvangtoeslag?

Afhankelijk van het inkomen, het aantal kinderen, de prijs van de kinderopvang en het aantal kinderopvanguren kunnen ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag. Het is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang met betrekking tot kinderen die nog niet naar het basisonderwijs gaan voor ouders die een opleiding volgen of werken. De tegemoetkoming is gebaseerd op de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko). Lees verder “Voor wie is de kinderopvangtoeslag?”

Wat is het kindgebonden budget?

Sinds 2009 is de Wet op het kindgebonden budget van kracht. Deze wet voorziet in een inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor ouders. De doelstelling van de wet is om gezinnen met meer kinderen tegemoet te komen in de kosten. De toeslag wordt verstrekt naast de kinderbijslag en dient als bijdrage in de kosten van kinderen jonger dan 18 jaar. Lees verder “Wat is het kindgebonden budget?”

Alles over de kinderbijslag

Kinderbijslag is een tegemoetkoming voor ouders ter ondersteuning van de verzorging en opvoeding van kinderen. Het is een niet-inkomensafhankelijke bijdrage van de overheid, gebaseerd op de Algemene Kinderbijslagwet (AKW). Elke ouder die in Nederland woont, of in dienstbetrekking is en dus onderworpen aan Nederlandse loonbelasting, heeft recht op kinderbijslag. Lees verder “Alles over de kinderbijslag”

Schuiven naar boven