Gevolgen te weinig winst op zelfstandigenaftrek

Het bedrag aan zelfstandigenaftrek dat in een jaar in aanmerking wordt genomen, kan niet meer bedragen dan de winst in dat jaar (voor starters geldt overigens een uitzondering). Voor het geval door deze regel de zelfstandigenaftrek in een jaar niet volledig kan worden gerealiseerd, is in de wet een tegemoetkoming opgenomen.

Hoe werkt de zelfstandigenaftrek?

De zelfstandigenaftrek is een belastingvoordeel voor ondernemers. Iedere ondernemer die voldoet aan het urencriterium, heeft recht op de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek wordt afgetrokken van de winst waardoor er over een lager bedrag belasting hoeft te worden betaald.