Welke voorwaarden gelden voor aftrek levensonderhoud kinderen?

De ouder die geen recht heeft op kinderbijslag kan een beroep doen op de aftrek levensonderhoud kinderen. Uitgaven voor het levensonderhoud van kinderen verlagen zo de belastbare grondslag waardoor minder inkomstenbelasting verschuldigd is. Er zijn echter voorwaarden aan de toepassing van deze aftrek verbonden.

Voorwaarden voor toepassing van deze regeling zijn:

-Het kind is aan het begin van het kwartaal jonger dan 21;
-Het kind kan niet zelf in zijn of haar levensonderhoud voorzien;
-Geen recht op kinderbijslag van de ouder die van de aftrek gebruik wil maken;
-Het kind krijgt geen studiefinanciering of tegemoetkoming in studiekosten;
-Uitgaven levensonderhoud bedragen meer dan € 408 per kwartaal.

Het totaal bedrag van de vrijstelling was in 2010 € 641 miljoen. De belastinginkomsten zijn daardoor € 265 miljoen lager dan zonder deze aftrekpost het geval zou zijn.

Wilt u zeker weten dat u geen aftrekpost misloopt bij de aangifte inkomstenbelasting? Laat uw aangifte, inclusief aftrekposten, dan doen door Taksgemak.